×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ Е-ПОЛИСА КОНТАКТ
ДОБРОВОЛНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

ДОБРОВОЛНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ


Доброволното приватно здравствено осигурување на Халк Осигурување АД Скопје обезбедува покритие со врвна здравствена заштита на своите клиенти преку покривање на трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, обезбедува повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, ги покрива трошоците за здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во кои се врши здравствена дејност и кај правни лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски помагала

ХАЛК ДПЗО

Навремена дијагностика, специјалистички прегледи, хируршки зафати во склоп на приватното здравство се дел од трошоците кои се покриени со полисата за Доброволно Приватно Здравствено Осигурување.

Повеќе

Тешки Болести

И во најтешките моменти чувствувајте се сигурни дека ќе стоиме на Ваша страна! Со полисата за осигурување на тешки болести покриваме 20 видови заболувања кои се дијагностицираат за прв пат преку исплаќање на еднократна исплата.

Повеќе


Зошто да го изберете доброволно приватно здравствено осигурување на Халк Осигурување?


Полисата за Доброволно приватно здравствено осигурување ги покрива трошоците направени за специјалистички прегледи, дијагностички анализи, хируршки зафати, операции, лекувања, рехабилитација и лекови во приватните здравствени установи преку директна исплата.

Во самото покритие се на Доброволното приватно здравствено осигурување се вклучени и покритија за хронични болести и состојби како и покритие за пакет породување и трошоци за здравствена заштита на трудница. Осигурувањето може да се склучи како индивидуално, семејно и колективно. Оваа полиса обезбедува најконкурентни покритија по најповолни цени на пазарот за осигурување, кои се креирани согласно потребите и барањата на клиентите.


ПЗУ Партнери