НАСТАНИ НОВОСТИ
×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ КОНТАКТ
НАСТАНИ НОВОСТИ

КУПЕТЕ ОСИГУРУВАЊЕ ОД СЕМЕЈНА НЕЗГОДА ПО НАЈДОБРИ УСЛОВИ


Купете полиса за семејно доброволно приватно здравствено осигурување и добијте осигурување од семејна незгода за само 600 денари по лице.Кој може да биде осигуреник?Покритија семејно доброволно приватно здравствено осигурување:

А - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ВОНБОЛНИЧКО И БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

Б - ОПЕРАЦИИ

Ц - ТЕШКИ БОЛЕСТИ

Д - СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

Е - ОФТАЛМОЛОГИЈА

Ф - ДИЈАГНОСТИКА НА СЕЗОНСКИ ГРИПТериторијално покритие:

Македонија (А, Б, Ц, Д, Е и Ф)

Турција (само осигурително покритие Б)Пакети на осигурување:

  • HALK CARE (А, Б, и Ц) Вкупно покритие: 20.000 Евра
  • HALK PROTECT (А, Б, Ц, Д, Е и Ф) Вкупно покритие: 35.000 Евра
  • HALK VIP MEDICAL (А, Б, Ц, Д, Е, и Ф) Вкупно покритие: 50.000 Евра


Полисата за семејно доброволно приватно здравствено осигурување ги покрива трошоците направени за специјалистички прегледи, дијагностички анализи, хируршки зафати, операции, лекувања, рехабилитација и лекови во приватните здравствени установи преку директна исплата. Во самото покритие на семејното доброволното приватно здравствено осигурување се вклучени и покритија за хронични болести и состојби како и покритие за пакет породување и трошоци за здравствена заштита на трудница. Семејното доброволно приватно здравствено осигурување обезбедува најконкурентни покритија по најповолни цени на пазарот за осигурување, кои се креирани согласно потребите и барањата на клиентите.Покритија осигурување од семејна незгода:

  • траен инвалидитет
  • смрт од болест
  • смрт од несреќен случај

Акцијата ќе важи од 01.06.2020 до 30.10.2020