НАСТАНИ НОВОСТИ
×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ КОНТАКТ

25% ПОПУСТ НА ПОЛИСАТА ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ВРАБОТЕНИ ВО МВР


Малку професии се исто толку емотивно и физички оптоварени, како што се нашите нови херои, вработените во здравствените установи и вработените во МВР. Секој ден, овие херои избираат да се стават себеси и нивните кариери на линија за да спасат животи. И затоа ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Ви нуди да ги разгледате своите опции за осигурување, преку 25 % попуст на полисите за осигурувањето на домаќинството. Домот претставува животна инвестиција и за да го заштитите и да ја зачувате сигурноста препорачуваме да поседувате домаќинско осигурување од ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД. Со Комбинирано домаќинско осигурување Вашиот дом и предметите во домаќинството ќе бидат осигурени од следниве осигурени опасности - ризици:• Основни ризици

• Пожар

• Удар од гром

• Експлозија

• Излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација

• Луња

• Град

• Удар со сопствено моторно возило во осигуран објект

• Манифестација и демонстрација

• Паѓање на воздушни летала

• Провална кражба и разбојништво

• Трошоци за нужно сместување во случај на тотална штета

• Дополнителни ризици

• Поплава, порои и високи води; Лизгање и одронување на земјиште; Снежна лавина; Земјотрес, Кршење на стакло.

• Со полисата за осигурување на домаќинството може да се обезбеди надомест на загубата, доколку домот (стан, куќа, викендица, деловен простор…) е оштетен, мебелот и покуќнината се украедни, некој е повреден или е потребно привремено сместување.За да го добиете попустот при аплицирање задолжително е потребно приложување на потврда за работен однос.

Акцијата ќе важи од 01.06.2020 до 30.09.2020