НАСТАНИ НОВОСТИ
×
ЗА НАС ИНФОРМАЦИИ ФИЛИЈАЛИ ШТЕТИ КОНТАКТ

Патувањето почнува без грижи!


ХАЛК ОСИГУУРВАЊЕ АД Скопје ги известува своите осигуреници дека нуди осигурителни продукти кои ги покриват последиците од Ковид 19 во Класа 1 и Каса 18 на осигурување при што се покриени неопходни трошоци за лекување, и тоа:1. Класа 01 – Осигурување од Незгода

• Во случај на Смрт од болест- се покрива штетен настан како последица од Covid-19.

2. Класа 18 – Патничко осигурување

• Важи за сите пакети – Вклучен ризик Covid-19, се покриваат неопходни трошоци за лекувањеПромоцијата е со важност до 30.09.2020 година и максимален број на осигурени денови: 30 дена